notice-and-take-down

Notice-And-Take-Down procedure

14 april 2023

Je kunt een melding van onrechtmatig of strafbaar gebruik, oftewel een Notice-and-Take-Down melding schriftelijk bij ons indienen. Bij voorkeur stuur je de melding via mail. Wij handelen daarna de melding volgens de gedragscode Notice-and-Take-Down af. Het is niet mogelijk om anoniem een melding te doen. 

In het verzoek dienen wij gevrijwaard te worden van alle mogelijke claims van de klager en derden.

We nemen een verzoek alleen in behandeling indien je al geprobeerd heeft contact te krijgen met de bovenliggende partijen zoals aanbieder van de inhoud en aanbieder van de website.

Notice and Take down is uitsluitend bedoeld om in te grijpen in gevallen waar de gedraging onmiskenbaar strafbaar of onrechtmatig is. Zaken waarin de onrechtmatigheid of de strafbaarheid onduidelijk is, waarover valt te twisten, dan wel deze alleen door een gespecialiseerd jurist kan worden vastgesteld, zullen daarom niet tot ingrijpen door FireMultimedia leiden.

Nadat je een melding hebt gedaan zullen we de betrokken klant op de hoogte stellen van de melding. De klant krijgt tevens inzicht in de melding en overige correspondentie tussen de melder en ons. De melder blijft dus niet anoniem.

Dien je een valse melding in dan kun je aansprakelijk worden gehouden voor de schade die hieruit voortvloeit.