Disclaimer | FireMultimedia

Disclaimer

21 september 2021

Algemeen

FireMultimedia gevestigd in Rijen (Kamer van Koophandel 17219092), hierna te noemen FireMultimedia, verleent jou hierbij toegang tot www.firemultimedia.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. FireMultimedia behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid​

FireMultimedia spant zich in om de inhoud van www.firemultimedia.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.firemultimedia.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met FireMultimedia.

Auteursrechten​

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij FireMultimedia. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FireMultimedia, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen maken we kenbaar op deze pagina met vermelding van de datum waarop deze disclaimer voor het laatst is gewijzigd.